แฟ้มกระดาษ

แสดงอัตลักษณ์
ผ่านสิ่งที่คุณถือ

...
เลือกตัวเลือกของคุณ
Max file size 10 MB.
*อัพโหลดไฟล์งานพร้อมพิมพ์(jpg png)
Max file size 60 MB.
*อัพโหลดไฟล์งานพร้อมพิมพ์(jpg png pdf psd AI)
ตัวเลือกจำนวนการพิมพ์และวันที่ในการจัดส่ง

จำนวนการพิมพ์และวันที่ในการจัดส่ง

การสั่งพิมพ์มากกว่า 300 ชิ้น ระบบจะคิดเป็นงานพิมพ์ออฟเซ็ทโดยอัตโนมัติ

สถานะการสั่งพิมพ์

ตรวจสอบข้อมูลจากนั้นเพิ่มเข้าตะกร้าสินค้าเพื่อสั่งซื้อ
สินค้า
แฟ้มกระดาษ
ขนาด
กระดาษ
เคลือบ
พิมพ์

วันที่รับสินค้า
ราคารวม VAT
ต้องการความช่วยเหลือ ?
All material herein @ 2019 goodyprint.net, All Rights Reserved. Developed by Resolute Management Services Co.,Ltd