เลือกโรงพิมพ์ยังไงให้ได้งานพิมพ์โดนใจ

16 ก.พ. 64

        การที่เราจะมีงานพิมพ์ที่ออกมาโดนใจได้ไม่ใช่คำนึงเรื่องการออกแบบเท่านั้นแต่การเลือกโรงพิมพ์ในการพิมพ์งานเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพราะโรงพิมพ์แต่ละที่มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน

วันนี้เราเลยมีหลักการเลือกโรงพิมพ์เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ถูกใจมาฝากกัน

-  คุณภาพของงาน

แม้เราจะมีไฟล์งานที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วแต่ถ้าเราไปพิมพ์ที่ผลิตงานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานก็จะทำให้ไม่ได้งานที่โดนใจ ซึ่งเราสามารถไปดูผลงานพิมพ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ

- ประเภทของสิ่งพิมพ์และระบบพิมพ์

งานพิมพ์นั้นมีหลากลายรูปแบบและระบบ ดังนั้นเราจึงควรสอบถามกับทางโรงพิมพ์ก่อนว่างานของเราควรเป็นการพิมพ์ประเภทไหน และควรพิมพ์ในระบบไหน

- การส่งงานกับลูกค้า

โรงพิมพ์ที่ดีควรจะมีมาตรฐานในการรักษาเวลาในการทำงานและการส่งงาน ดังนั้นเราควรเลือกโรงพิมพ์ที่ส่งงานตรงเวลา

- การบริการงานพิมพ์และหลังการพิมพ์

การบริการถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โรงพิมพ์ที่ดีควรให้ความสะดวกแก่ลูกค้าเช่น มีคำแนะนำก่อนส่งไฟล์ให้พิมพ์งาน เพื่อจะได้ไม่ต้องปรับแก้

และเมื่อลูกค้าได้งานแล้วโรงพิมพ์ควรใส่ใจในรายละเอียดพร้อมแก้ไขงานเมื่อผิดพลาด

เมื่อรู้แล้วว่าการเลือกโรงพิมพ์ที่ดีจะทำให้เราได้งานที่มีคุณภาพ ได้รับงานตรงตามกำหนดและได้รับการบริการที่ดี ซึ่งพิมพ์ที่ “Goody Print”

เราผลิตงานที่ดีมีคุณภาพ และพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องงานพิมพ์เพื่อให้ได้งานออกมาถูกใจคุณมากที่สุด 

All material herein @ 2019 goodyprint.net, All Rights Reserved. Developed by Resolute Management Services Co.,Ltd