6 เช็คลิสต์ต้องดูก่อนทำปกหนังสือส่งโรงพิมพ์

15 ก.พ. 64

                หน้าปกสวยๆส่วนใหญ่ถูกออกแบบหน้าปกมาอย่างพอดีแต่สิ่งใดบ้างละที่ต้องคำนึงสำคัญในการผลิตลองมาดูกันว่า 6 เช็คลิสต์ที่คุณควรเช็คงานให้ดีก่อนปล่อยพิมพ์มีอะไรบ้าง

 - ขนาดงาน

เช่น หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ขนาด A5 มาตรฐานโรงพิมพ์ในเมืองไทยจะเป็น 145 x 210 ขนาด A4 มาตรฐานโรงพิมพ์จะเป็น 210 x 292 มม.

 - ตัดตก

ปกหนังสือที่ส่งมาให้กับโรงพิมพ์ ควรจะต้องมีการเซ็ตขนาดตัดตกเผื่อเจียนมาไว้แล้ว ในระยะรอบกระดาษ3 มิลลิเมตร ควรวางชื่อหนังสือ / ตัวหนังสือ / คำบรรยายต่าง ๆ / ราคา / บาร์โค้ด / ชื่อผู้แต่ง / รูปภาพ / ฯลฯ ควรจะเว้นให้ห่างจากขอบกระดาษทุกด้านอย่างน้อย 8-10 มม.

-  สี

งานที่จะส่งพิมพ์ในระบบออฟเซ็ต ต้องใช้ระบบสี CMYK เท่านั้น

-  ความหนาหนังสือ / ขนาดสัน

ความหนาของหนังสือ (ขนาดสันหนังสือ) จะแปรผันตามจำนวนหน้าหนังสือ และชนิดของกระดาษที่ใช้

-  ตำแหน่งพิมพ์เทคนิคพิเศษ

สำหรับงานหน้าปกหนังสือที่มีใส่ SPOT UV หรือปั๊มนูนทำ Layer SPOT UV หรือปั๊มนูนแยกมาต่างหาก

-  เส้นรอยพับปก

หนังสือที่เข้าเล่มแบบไสกาวและหนังสือปกแข็ง จะต้องมีรอยพับปกทุกเล่ม โดยปกติรอยพับนี้จะกินพื้นที่จากสันหนังสือเข้ามาประมาณ 8-10 มม.

 

ถ้าครบทุกข้อก็พร้อมพิมพ์ปกหนังสือได้เลย เพื่อให้ได้งานออกมาถูกใจคุณมากที่สุด ท้ายนี้ก็อย่าลืมมาใช้บริการงานพิมพ์ที่ “Goody Print”  กันนะคะ 

.

All material herein @ 2019 goodyprint.net, All Rights Reserved. Developed by Resolute Management Services Co.,Ltd